TEL. 00421 – 948 383 117

Impregnácia a premazanie

Na impregnáciu a premazanie častí kovania používame výhradne ošetrujúce (silikónové), čistiace a mazacie spreje od firmy STALOC.

Správnym premazaním a impregnáciou sa chráni kovanie a tesnenie okna pred predčasným opotrebovaním.