TEL. 00421 – 948 383 117

Cenník

NASTAVENIE OKIEN
nastavenie 1 ks okna 10, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
nastavenie 2 ks okien 15, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
nastavenie 3 a viac okien - za každé okno 5, - EUR
NASTAVENIE OKNA – PREMAZANIE KOVANIA, IMPREGNÁCIA TESNENIA
kompletný servis 1 ks okna 12, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
kompletný servis 2 ks okien 19, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
kompletný servis  3 a viac okien - za každé okno 7, - EUR
NASTAVENIE DVERÍ – PREMAZANIE KOVANIA, IMPREGNÁCIA TESNENIA
kompletný servis 1 ks krídla dverí 7, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
kompletný servis 1 ks krídla dverí 7 až 10, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km, v prípade zmeny uhlopriečky, cena záleží od náročnosti presklenia
kompletný servis posúvneho krídla dverí 10, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
VÝMENA KOMPONENTU (KOVANIA ALEBO TESNENIA) OKNA
jednoduchá výmena komponentu – trvanie práce do 30 minút 8, - EUR + cena materiálu + výjazd 0,275 EUR za 1km
zložitejšia výmena komponentu – cena za každých začatých 30 minút 8, - EUR + cena materiálu + výjazd 0,275 EUR za 1km
VÝMENA SKLA
samostatná výmena 1 ks skla 25, - EUR/m2 + cena skla + výjazd 0,275 EUR za 1km
(obsahuje – zameranie skla, dovoz nového skla na miesto výkonu servisu, vysklenie pôvodného skla, vypodloženie a zasklenie nového skla)
MONTÁŽ TIENIACEJ TECHNIKY
montáž 1 ks horizontálnej žalúzie alebo textilnej roletky 3, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km 
montáž 1 ks vertikálnej žalúzie 20, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
montáž 1 ks siete 3, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
montáž 1 ks rolovacej siete 15, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
montáž 1 ks dverovej pevnej a rolovacej siete 20, - EUR + výjazd 0,275 EUR za 1km
*uvedené ceny sú kalkulované len za montáž žalúzií, sietí a textilných roletiek; k tejto cene bude ešte prirátaná aj cena za uvedené výrobky;
ZAMERANIE OKIEN A DVERÍ, PARAPIET
cena za zameranie okien a dverí pre firmy zaoberajúce sa predajom okien a dverí bude stanovená po vzájomnej dohode
Dôležité informácie k cenníku
cena sa môže meniť v závislosti od množstva času potrebného na odstránenie reklamovanej závady (viď cenník) a tiež v závislosti od spotrebovaného materiálu; zákazky časovo a objemovo náročné na realizáciu budú spoplatňované individuálne
  • výjazd technika k objednávateľovi zákazky je spoplatňovaný aj s trasou späť sumou 0,275 EUR, pri čom bod výjazdu sú Popudinské Močidľany
suma za výjazd sa hradí po príchode servisného technika, zvyšok až po vykonaní servisného zásahu;

minimálna suma za servisný zásah – prácu (výjazd + úkon servisného technika) je 20, - EUR;
  • v prípade, že servis nie je možné zrealizovať a reklamovanú závadu vám ani pri najväčšej snahe nedokážeme odstrániť, účtujeme objednávateľovi len cenu pohonnej hmoty spotrebovanej na cestu tam a späť a to 0,13 EUR/km;
  • za expresný zásah, t.j. zásah do 24 hodín bude k cene práce účtovaný 30% príplatok;
Úhrada ceny za servis a čas realizácie zákazky
  • po vykonaní obhliadky a stanovení diagnostiky problému bude servisným technikom stanovená približná cena za zásah a doba realizácie opravy
  • po vykonaní servisu vyhotoví servisný technik zákazníkovi montážny list, ktorý obsahuje identifikačné údaje zákazníka, dátum a čas realizácie opravy,popis závady a spôsob jej odstránenia
  • po zrealizovaní servisu vyráta servisný technik na základe platného cenníka sumu za vykonané práce, použitý materiál a výjazd
  • platba za vykonané práce bude zákazníkom uhradená na mieste zásahu servisnému technikovi, ktorý zákazníkovi ako doklad o prevzatí sumy odovzdá príjmový pokladničný doklad a kópiu montážneho listu
  • čas realizácie zákazky je stanovený na 3 – 10 dní, v prípade väčšej časovej náročnosti bude čas opravy stanovený servisným technikom