TEL. 00421 – 948 383 117

Spoplatňovanie výjazdu

Výjazd technika k zákazníkovi je spoplatňovaný aj s trasou späť sumou 0,275 EUR, pričom bod výjazdu sú Popudinské Močidľany.